Gå til hoved-indhold

Meddelelser

Vandværket er forberedt på evt. nødsituation med manglende EL.

Regeringen melder ud, at alle skal være forberedt på at kunne klare sig uden hjælp fra det offentlige i 3 dage. Herunder et depot af vand til 3 dage.

Til almindelig orientering så kan vores vandværk køre på en nødstrømsgenerator i 24 timer på den diesel, vi har i tanken. Vi har yderligere adgang til et eksternt depot tæt på vandværket, hvor vi vil kunne hente diesel til drift i adskillige dage.

Nødstrømsgeneratoren afprøves mindst en gang i kvartalet. Det årlige serviceeftersyn blev senest foretaget 2. maj 2024.

 

Eftergivelse af vandspild

Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kan kræve, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skabelonen på denne side som dokumentation/regnskabsbilag til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.

Hvis der eftergives er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.

Generalforsamling 28.02.2024

På den afholdte generalforsamling var alle valg genvalg. Betyrelsen består således fortsat af:

Lars Pedersen formand, Jan Mølbæk næstformand, Aksel Muurmann Henriksen kasserer samt Jørn Chr. Simonsen og Peder Høeg.

Generalforsamling 28.02.2024 kl. 19.30 i Malvinas Hus

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag 28.02.2024 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Jan Mølbæk og Jørn Chr. Simonsen
Suppleanter: Jan Kviesgaard Thomsen og Palle Ulriksen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen.
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.
PS.: Bestyrelsen består i dag af: Lars Pedersen, Peder Høeg, Jan Mølbæk, Jørn Chr. Simonsen og Aksel Henriksen.

Generalforsamling 28.02.2023

På den afholdte generalforsamling er Erik Backhausen udtrådt efter mere end 50 år i bestyrelsen. I stedet er indvalgt Lars Pedersen. Bestyrelsen består herefter af:
Formand Lars Pedersen, Søren Quistsvej 13 - mobil nr. 20581970,
Næstformand Jan Mølbæk, Højvangen 18,
Jørn Christian Simonsen, Mejerivej 1a,
Peder Høeg, Hastrupvej 8,
Kasserer Aksel Muurmann Henriksen - mobil 23433129.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 28.02.2023 kl. 19.30 i Malvinas Hus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Erik Backhausen, Peder Høeg og Aksel Muurmann Henriksen
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan Kviesgaard Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen.
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Nye vandanalyser

Vi har lige modtaget resultatet af vores seneste vandanalyser udtaget 22.09.2022. Resultaterne fra de 2 vandprøver fra henholdsvis afgang vandværket og Mariagervej 425 er uden bemærkninger. Der er undersøgt for 52 pesticider og diverse PFAS-forbindelser og intet fundet.
Hårdheden er målet til 9,3 – middelhårdt.
De fulde vandanalyser ligger her på hjemmesiden.

PFAS

PFAS-forurening – IKKE HOS OS.
Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne med TV2 helt i front.
Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og grænseværdien blev skærpet per 1. januar 2022. Den er nu på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
Her er resultatet af vores vandanalyse fra september 2021. Resultatet <0,001 betyder at stoffet ikke er målbart i vores vand.
Komponent Resultat Enhed
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 µg/l
PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.001 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.001 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) <0.001 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.001 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.001 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) <0.001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 µg/l
Sum PFAS # µg/l

Alting stiger, men ikke prisen på vand. Den nedsættes i 2021 og 2022

Årsopgørelserne for 2021 med de reducerede priser er på vej ud og vil fremgå af betalingsoversigten for marts måned 2022.
Bestyrelsen i vandværket har besluttet at nedsætte prisen med kr. 1,00 fra kr. 6,00 til kr. 5,00 excl. moms. Mange forbrugere skal derfor have penge retur for 2021. Årsagen til nedsættelsen af prisen er mindre aktivitet i 2021 end budgetteret.
Den reducerede pris fortsætter i 2022 på trods af de stærkt stigende elpriser.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 22.02.2022 kl. 19.30 i Malvinas Hus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Jørn Simonsen og Jan Mølbæk
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan Kviesgaard Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen.
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling 10. november 2021

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 10. november 2021 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Eneste punkt på dagsordenen er valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling 21. september 2021 fik Nicolaj Sørensen og Erik Backhausen hver 8 stemmer efter omvalg.

Ny indkørsel

Det er forår, og mange er gået i gang eller planlægger at gå i gang med at lægge nye fliser i indkørsler. I den forbindelse er det en god ide at kontakte vandværket, hvis du er i tvivl om, hvor din stophane er placeret eller om indføringen eventuelt skal skiftes før den nye belægning lægges. I mange af husene fra 60erne og 70erne er der brugt jernrør det sidste stykke ind til stophanen. Stykket med jernrør nedbrydes og bliver utæt. Vandværket har skiftet mange af disse jernrør ud med plast, men der mangler stadig mange. Så kontakt os, så ser vi sammen på det.

Generalforsamling tirsdag 23.02.2021 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag 23.02.2021 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår: Peder Høeg, Niels Højgaard og Erik Backhausen
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan K. Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Flemming Hansen
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

Generalforsamling mandag 24.02.2020 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling afholdes mandag 24.02.2020 kl. 19.30 i Malvinas Hus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2) Bestyrelses beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget forelægges til godkendelse.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Jørn Simonsen og Jan Mølbæk
Suppleanter: Lars Pedersen og Jan Thomsen
6) Valg af revisorer og suppleant:
På valg er: Niels Thyboe og Kurt Sørensen
Suppleant: Lisbeth Christensen
7) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.